Ook dit jaar wandelen voor de schooljeugd van Migumomiri in Kenia

Migumomiri is een zeer arme gemeenschap van 4 kleine dorpen met ruim 2300 inwoners, waaronder 550 schoolgaande kinderen. Wij als Projectengroep Deldense Kerken zijn ervan overtuigd dat de beste ontwikkelingshulp bestaat uit het aanbieden van opleidingen. De stichting Furaha heeft zich in de afgelopen jaren erg ingespannen de lokale opleidingen te faciliteren en op een hoger plan te brengen in de ruimste zin van het woord. Wij hebben ze daarbij geholpen met het bouwen van een duurzame keuken waardoor de kinderen een goede maaltijd krijgen tijdens hun schoolbezoek.

Omdat de verdere ontwikkeling binnen de woongemeenschap erg gebaat is bij beter opgeleide leden hebben wij ons verplicht aan de stichting Furaha om in totaal 90 schooljaren voortgezet onderwijs te financieren. Het betreft een meerjarenproject gedurende de looptijd van de middelbare schoolopleiding.

Voor € 300 per kind per jaar wordt de kinderen het volgende geboden

  • Betaling van het schoolgeld
  • Deelname voedselprogramma op school
  • Uniform, schoenen, sokken en sportshirt
  • Middelen voor persoonlijke verzorging
  • Schoolmaterialen als -tas, -boeken, schriften, pennen e.d.
  • Begeleiding bij problemen in onderwijs of thuissituatie
  • Deelname aan een sportdag of schooluitje in de omgeving