Projectensteun door de PDK  in 2020

Ondanks dat 2020 de boeken in zal gaan als het jaar van de afgelaste activiteiten door de Corona-pandemie heeft de PDK dit jaar toch op enkele essentiële plekken steun kunnen verlenen aan medemensen die dat heel hard nodig hadden en hebben.
Het voortgezet onderwijsproject van Furaha in Kenia ontving de toegezegde ondersteuning van 3000.- euro en met onze tweede bijdrage van 4500 euro kon door de stichting Kleine Kracht het toiletgebouw in het zigeunerdorp Band worden gerealiseerd. Door de goede lichamelijk hygiënische verzorging worden de kinderen in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen, iets waarvoor zij tot voor kort waren uitgesloten.
Aan een voedselactie ten behoeve van de mensen in het door bosbranden extra getroffen oorlogsgebied werd een bijdrage geleverd van 1000.- euro, goed voor 3000 kilo aardappelen.
Ook 1000 euro werd overgemaakt naar Stichting Humanitaire hulp Syrië als hulp in hun bestrijding van de humanitaire ramp in de vorm van het verlenen van gezondheidszorg.
Doordat in 2020 verdere activiteiten geen doorgang konden/mochten plaatsvinden doen wij een beroep op U, de lezer van deze informatie om ons te steunen in onze doelstellingen. Uw financiële bijdrage is meer dan welkom op bankrekening NL66RABO0179158643 t.n.v. Projectengroep Deldense Kerken.