PDK: Projectengroep Deldense Kerken

De stichting Projectengroep Deldense Kerken heeft ten doel het verlenen van bijstand aan hulpbehoevende mensen in de ruimste zin van het woord. Zij doet dit door het beschikbaar stellen van middelen, direct of indirect door ondersteuning van organisaties. Directe persoonlijke betrokkenheid vanuit de Deldense gemeenschap staat daarbij voorop. Een goed plan, juiste informatie vooraf zorgvuldige afweging en verantwoording zijn de pijlers in de besluitvorming. Hierdoor kan aan onze begunstigers, deelnemers aan activiteiten de zekerheid worden gegeven dat 100% van de steun op de juiste plek aankomt en wordt geïnvesteerd.

Overige activiteiten

De overige activiteiten die de pijlers vormen voor onze fondsenwerving zijn:

  • de verkoop van oliebollen op de Twentse streekmarkt op de 1e zaterdag in november
  • de verkoop van kerststukken, kransen, grafstukken en traditionele lekkernijen tijdens de kerstfair in Stadshagen en de kerstmarkt in het centrum van Delden
  • organisatie van de Drie Koningen Wandeling door Twickel op de eerste zondag van het nieuwe jaar
  • Het meewerken aan de periodieke inzameling van oud papier binnen Delden door plaatselijke organisaties.

Incidenteel mogen we ons verheugen in een particulier initiatief waarbij een jubileum, verjaardag of ander gedenkwaardige gebeurtenis betrokkene aanzet tot een inzameling voor onze projecten.

Volg ons ook op Facebook