Doelstelling

Doelstelling achter de wandeling is het genereren van geld voor kleinschalige projecten van hulpverlening aan hulpbehoevende mensen, in de ruimste in van het woord. Projecten waarbij de overtuiging bestaat dat de hulp zonder mankeren en voor 100% op de bestemde plaats aankomt. Daarom wordt vooraf degelijk onderzoek gedaan naar organisatie, werkwijze en project en achteraf verantwoording afgelegd.

Naast deze ideële doelstelling willen we met de wandeling een mooi evenement toevoegen aan de culturele agenda van Hof van Twente in het algemeen en van Delden in het bijzonder.

De geheel belangeloze medewerking van de musici maakt het vooral een succes van hen, waarbij wij als organisatie de route mogen uitzetten en de opbrengst een bestemming mogen geven.