Doelstelling Muzikale Wandeling

Met de muzikale wandeling willen we geld in zamelen voor kleinschalige projecten. Projecten die hulpverlening bieden aan hulpbehoevende mensen, in de ruimste zin van het woord. Projecten waarbij de overtuiging bestaat dat de hulp voor 100% op de plaats van bestemming aankomt. Daarom wordt vooraf degelijk onderzoek gedaan naar organisatie, werkwijze en projecten en achteraf verantwoording afgelegd.

Naast deze ideële doelstelling willen we met deze wandeling een mooi evenement toevoegen aan de culturele agenda van Hof van Twente in het algemeen en van Delden in het bijzonder.

De geheel belangeloze medewerking van de musici maakt het vooral een groot succes, zij zorgen voor een mooi, muzikaal programma en wij, als organisatie, een mooie wandelroute langs verschillende “huiskamers” in Delden organiseren en de opbrengst een goede bestemming geven.

PDK en de gevolgen van de Corona pandemie

Al bijna 50 jaar !! organiseert de Projectengroep Deldense Kerken activiteiten met het doel bijstand te verlenen aan hulpbehoevende mensen in de ruimste zin van het woord. Kernwoorden zijn daarbij altijd: kleinschaligheid, plaatselijke betrokkenheid, korte lijnen, transparantie, planning, begroting en verantwoording.
Pijlers onder de financiering van onze projecten zijn daarbij:
• Deelname aan de plaatselijke kerstmarkten,
• Organiseren van de Drie Koningen Winterwandeling,
• Organiseren van de Muzikale wandeling door Delden,
• Jaarlijkse verkoop van oliebollen op de streekmarkt,
• Deelname aan de plaatselijke inzameling van oud papier
• Donaties van particulieren, en
• Jaarlijkse kerkdeurcollectes bij de Oude en Nieuwe Blasius.
Dat de corona pandemie als een orkaan over de wereld raast en alles wat gewoon was op een ernstige manier heeft ontregeld is inmiddels aan iedereen wel duidelijk geworden.
Ook in het nastreven van haar doelen wordt de PDK ernstig getroffen omdat in de anderhalve-meter-samenleving enkele pijlers zijn weggeslagen, of op zijn minst ernstig zijn beschadigd.
In de gegeven omstandigheden is een Muzikale Wandeling niet te organiseren en zal dus op de eerste zondag van oktober, voor het eerst sinds 12 jaar, geen doorgang vinden.
Wat de omstandigheden gaan betekenen voor de kerstmarkten, oliebollenverkoop op de streekmarkt en de Drie Koningen Winterwandeling is momenteel nog niet in te schatten, maar zullen onze resultaten daarbij ongetwijfeld nadelig beïnvloeden.

Toch wil de projectengroep zich blijven inspannen voor hen die onze hulp zo goed kunnen gebruiken, c.q. eigenlijk niet kunnen missen.
Daarom langs deze weg een tweeledige oproep aan u, de lezer van dit artikel.
1. Heeft u een idee of plan waarmee de projectengroep de gederfde inkomsten kan compenseren?
2. Mag de projectengroep een beroep doen op u om een bijdrage te storten op onze rekening NL66RABO0179158643.
Nieuwsgierig en dankbaar wachten zij op uw reacties.
Zoals u dat gewend bent zorgen zij ervoor dat alle giften voor de volle 100% worden besteed aan de gekozen doelen.

Kerst 2020 zal in geen vergelijk staan met het Kerstfeest zoals we dat zijn gewend. Ook de voorbereiding daarop zal volledig anders zijn. Geen kerstmarkten in Delden en dus ook geen vertrouwde kraampjes van de PDK in de Langestraat en Stadshagen. Toch willen wij u graag bedienen met onze kerststukjes en graftakken, niet in de laatste plaats omdat we de verdiensten heel hard nodig hebben in deze tijd van zeer beperkte activiteiten. Wij stellen u daarom in de gelegenheid uw stukjes en graftakken te kopen direct “vanaf fabriek”. Velen van u hebben in het verleden al gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, maar dit jaar zal het dus alleen op deze manier kunnen. In week 47 gaan de dames weer aan de slag en vanaf 26 november tot en met 12 december kunt u op donderdag, vrijdag en zaterdag terecht aan de Ranninkstraat 21 bij de familie Engelbertink telefoon 074 3767433. Wij zullen u op een veilige manier in staat stellen uw aankopen te doen.
Als u niet in de gelegenheid bent ons te steunen door uw aankoop, dan is uw gift voor onze projecten ook zeer welkom op rekening NL66RABO0179158643 ten name van de Projectengroep Deldense Kerken.

Wilt u ons extra steunen, dan is uw bijdrage zeer welkom op rekening NL66RABO0179158643 van de PDK (Projectengroep Deldense Kerken) Delden.